orientARSI - versione pubblica

Zapomněl(a) jste heslo?

Hledáte informace o studijní a profesní orientaci?

Nevíte jak hledat informace?

Hledáte práci?

Máte zájem o vyhodnocení svých silných a slabých stránek?
 

Není proč čekat. Vyberte si z menu po levé straně!

 

Nevíte si rady se svou kariérou? Neumíte se rozhodnout? Potřebujete se s někým poradit? Jsme Vám k dispozici! Pošlete nám e-mail nebo zavolejte a náš konzultant Vám pomůže s řešením Vašich dilemat. Kontakt je uveden pod ikonou
 

ORIENTEEXPRESS.CZ
 

Volně přístupný on-line program, který Vám pomůže při hledání užitečných informací, ale i se studijní a profesní orientací!
 

Orienteexpress.cz byl vytvořen, aby Vám pomohl se sebereflexí a nalezením informací užitečných pro samostatné kariérové rozhodování.

 

Orienteexpress.cz Vám přináší praktickou pomůcku ve formě sebereflexních cvičení, která Vám pomohou přemýšlet o Vašich silných a slabých stránkách a vyvodit z nich možnosti Vašeho profesního uplatnění a růstu.
 

Sebereflexní cvičení jsou součástí třetí nabídky vlevo. Pro vstup do tohoto cvičení je potřeba se zaregistrovat. Vše, co zde zapíšete nebo vyplníte, se automaticky uloží do Vašeho elektronického portfolia - osobní elektronické složky, do které nemá nikdo jiný přístup.
 

Po registraci:
  • můžete pokračovat v sebereflexních cvičeních, nemusíte se vracet k jednotlivým tematickým okruhům, které jste již vypracoval(a),
  • cvičení Vám pomohou při přemýšlení a správném rozhodování o Vaší další profesní volbě,

  • nemáte-li jistotu, že Vaše rozhodnutí a profesní volba jsou správné, můžete kdykoli v průběhu práce na své elektronické složce kontaktovat profesního poradce a poradit se, jak dále postupovat.


 

Kontaktujte nás - pošlete nám zprávu!
 

Žádný elektronický systém ani konzultant nemohou rozhodovat za Vás!


 

Jakmile se poprvé zaregistrujete, obdržíte e-mailem potvrzení o registraci s Vaším jménem a vstupním heslem - uložte si je! Umožní Vám vstup do Vaší elektronické osobní složky.
Nezapomínejte si svou práci průběžně ukládat a při ukončení práce v osobní elektronické složce - portfoliu - se vždy řádně odhlašte (logout). Vaše údaje jsou důvěrné a přístupné pouze při použití Vašich vstupních kódů. Zapomenete-li se odlogovat, vystavujete se nebezpečí, že někdo jiný bude mít přístup do Vašeho profilu. Poradce nebo konzultant bude mít přístup do Vaší složky jen v případě, sdělíte-li mu své vstupní kódy.
 

Pozor! - program bude Vaše údaje uchovávat jen po dobu tří měsíců od posledního přihlášení. Domníváte-li se, že je to příliš krátká doba, výsledky práce si vytiskněte!

 

Orienteexpress.cz
 

V současném profesním světě, který jde stále rychleji dopředu, je nutné se trvale orientovat.
 

Starší i mladší, pracující nebo nezaměstnaný - každý musí být schopen se rychle rozhodnout, jaká bude jeho další profesní dráha.
 

Všeobecně uznávaná potřeba poskytovat poradenské služby s ohledem na zájmy a schopnosti každého občana a na specifiky trhu práce byla členskými státy Evropské unie postupně zohledněna jako právo na celoživotní poradenství (Evropská sociální charta, revidovaná verze z roku 1999, čl. 9).
 

Orienteexpress.cz vychází z francouzské metody hodnocení kompetencí a profesní orientace, která se nazývá bilanční diagnostika. Metoda bilanční diagnostiky vznikla za podpory sociálních partnerů a francouzského ministerstva práce. Mezinárodní federace středisek bilanční diagnostiky respektuje evropské právo na poskytování celoživotních poradenských služeb profesního poradenství, odpovídá za jejich kvalitu. http://www.fecbop.eu/

 

Orienteexpress.cz byl vytvořen v rámci programu Leonardo da Vinci za finanční podpory Evropské unie. LEONARDO DA VINCI.
CIBC de la Savoie © je vlastníkem autorských práv k tomuto programu a nenese žádnou odpovědnost za údaje a informace zařazené do programu jednotlivými partnery tohoto projektu.

 
kontaktujte nás | verze pro tisk | textová verze | copyright | charta kvality a etiky